koronaweb
Menu

logo MŠMT

Operační program

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zajistit rozvoj inovačního systému MSK prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS3 MSK a kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (Entrepreneurial Discovery), do něhož byl zapojen soukromý i akademický sektor, a jenž byla koordinován ze strany sektoru veřejného (žadatele a partnerské výkonné jednotky).

Celkové výdaje projektu

54 481 858 Kč

z toho dotace EU 46 309 579 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.