Menu

Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce budovy a přestavba na komunitní bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Sociální službu poskytuje Domov NaNovo a kapacita je 12 osob. Hlavním přínosem projektu byla jeho návaznost na probíhající reformu psychiatrické péče a možnost nabídnout lidem s chronickým duševním onemocněním život v komunitě.

Celkové výdaje projektu

40 000 590 Kč
z toho dotace EU 32 654 000 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.