Menu

Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných situací v silničních a železničních tunelech

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšit odborné zkušenosti a dovednosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zásazích v silničních a železničních tunelech, garážích, podzemních parkovištích a další podzemní infrastruktuře, která vyžaduje specifický přístup při zásazích. Jelikož v ČR nebylo možné realizovat potřebný výcvik, vyjeli příslušníci HZS MSK do zahraničí. Ve výcvikovém středisku si mohli vyzkoušet zásah formou co možná nejvěrnější simulace možných scénářů, jako jsou autonehody, požáry, úniky nebezpečných látek, zplodiny požáru apod. Hasiči vyjeli v několika turnusech, a aby byl nácvik co nejvěrohodnější, cvičili s vlastní technikou. Celkem se výcviku zúčastnilo 60 hasičů z odřadů HZS MSK určených pro zdolávání mimořádných událostí. Následně své zkušenosti předávali dalším jednotkám i jednotkám dobrovolných hasičů.

Celkové výdaje projektu

6 964 420 Kč
z dotace EU 6 616 200 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.