Menu

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Projekt spočíval v komplexním výcviku specialistů Hasičského záchranného sboru MSK zaměřených na likvidaci nebezpečných látek. Výcvik obsahoval jak teoretickou, tak praktickou část. Praktická část vycházela z reálného prostředí a součástí byl výcvik s technickými prostředky pro likvidaci nebezpečných látek a měřícími, detekčními a dekontaminačními zařízeními. Trénink byl v souladu s koncepcí zvyšování vzdělanosti příslušníků Hasičského záchranného sboru MSK v oblasti chemie. Výcvik probíhal ve dvou fázích. V první fázi byli vyškoleni hasiči – instruktoři, kteří v druhé fázi připravili a zrealizovali výcvik pro speciální jednotky.

Celkové výdaje projektu

1 608 100 Kč
z toho dotace EU 1 527 690 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.