Menu

Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství

logo CZ‑PL

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření a rozvíjení sítí spolupracujících veřejných institucí. Došlo k vytvořeného společného sekretariátu, který kordinoval vzájemnou výměnu pracovníků partnerských úřadů za účelem získání nových zkušeností a vědomostí. Dále došlo k vytvoření pracovních skupin, které se podílely na společné rozvojové koncepci a jednotné strategii partnerských přeshraničních regionů.

Celkové výdaje projektu

4 088 997 Kč

z toho dotace EU 3 972 551 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.