Menu
logo Národní plán obnovy

Operační program

Národní plán obnovy

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je povýšit Těšínské divadlo na multioborové regionální kreativní centrum – Těšínské divadelní a kulturní centrum, které bude spojovat divadlo, knihovnu, hvězdárnu, edukační centrum a řemeslné dílny divadla. Současně bude propojovat subjekty z veřejnoprávní sféry (příspěvkové kulturní organizace, školy ZŠ, SŠ, VŠ aj.), nezávislé neziskové sféry a podnikatelského sektoru. Stávající budova Těšínského divadla bude v rámci projektu rekonstruována a v novém prostoru bude nabízet nad rámec současných aktivit více kulturních služeb nejen občanům spádové oblasti Těšínska. Zaměření centra bude zejména na mladou generaci a kulturně-vzdělávací aktivity:

Celkové výdaje projektu

149 402 325 Kč
z toho dotace EU 111 570 248 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Next Generation EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.