Menu

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)

banner OP VK

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci modulů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a metodik na podporu odborného vzdělávání. Týmy TIME byly vytvořeny a pilotně ověřeny systémem spolupráce ve vybraných oblastech odborného vzdělávání a stáží. Projekt byl určen učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování a vedoucím školních týmů. Aby byla zajištěna kontinuita obsahů a výstupů vzdělávání v zájmu účelného a efektivního převedení aktuálních požadavků z praxe do vzdělávacích obsahů i strategií odborného vzdělávání, zapojili se odborníci z praxe přímo do aktivit projektu.

Celkové výdaje projektu

14 710 113 Kč

z toho dotace EU 14 710 102 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.