Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově Muzeum Trojmezí

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem je vytvoření nové expozice zaměřené na širší prezentaci nejvýchodnější části ČR prostřednictvím zpřístupnění jedinečných exponátů vázaných k tomuto regionu. Realizací projektu dojde současně k naplnění dalších dílčích cílů a to především rekonstrukce a záchrana památkově chráněného domu v Jablunkově a významné rozšíření expozičních ploch muzea a tím zpřístupnění nových exponátů ze sbírek Muzea Těšínska. Dalším dílčím cílem je zajištění bezbariérového přístupu v budově muzea pro tělesně hendikepované návštěvníky. Výstupem projektu bude rekonstruovaný památkově chráněný dům v Jablunkově a rozšířené expoziční plochy muzea. Vznikne nová bezbariérová expozice a zpřístupní se dosud nevystavované exponáty ze sbírek a depozitářů Muzea Těšínska. Posílí se kvalita ochrany sbírek a podmínek jejich uchovávání pomocí instalace zabezpečovacích systémů, bude vytvořeno návštěvnické zázemí.

Celkové výdaje projektu

46 487 659 Kč

z toho dotace EU 39 514 510 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.