Menu

Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice

logo MPSV

Operační program

Tato akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na období 2016-2022.

Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici, součástí projektu je i vybudování zahrady. Celková kapacita domova bude 84 osob. Kapacita domova pro seniory bude 32 osob a kapacita domova se zvláštním režimem bude 52 osob.

Celkové výdaje projektu

327 985 410 Kč
z toho dotace ze státního rozpočtu 65 000 000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.