Menu

Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu byla profesionalizace a posilování efektivnosti výkonu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to zavedením moderních metod řízení lidských zdrojů. Realizovaly se vzdělávací programy, které zvýšily odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců vycházelo z cílů Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020.

Celkové výdaje projektu

7 137 590 Kč
z toho dotace EU 6 780 71 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.