Menu

Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do krajského úřadu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zavedení systematického přístupu ke vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a vytvoření vzdělávacího programu, kterým by mohli udržovat svoji kvalifikaci, odborné znalosti a pracovní návyky s důrazem na úspěšné zvládnutí návratu do zaměstnání.

Celkové výdaje projektu

2 697 919 Kč

z toho dotace EU 2 695 581 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.