Menu

Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

V rámci projektu došlo k vytvoření vzdělávacích kurzů, byly zpracovány studijní materiály, došlo k akreditaci těchto kurzů a následně probíhalo samotné vzdělávání. Hlavním cílem bylo zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců.

Celkové výdaje projektu

7 154 241 Kč

z toho dotace EU 6 075 532 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.