Menu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje vedoucí k bezproblémové implementaci eGovernmentu do praxe.

Celkové výdaje projektu

1 862 153 Kč

z toho dotace EU 1 580 819 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.