Menu

Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny

logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov Domova Březiny, a tím snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, a snížení spotřeby fosilních paliv. V rámci projektu byl rekonstruován objekt Domova Březiny a tím došlo ke snížení energetické spotřeby na vytápění a spotřeby elektrické energie budov E, F a správní budovy. Dále byla vyregulovaná otopná soustava a zaveden energetický management.

Celkové výdaje projektu

95 000 000 Kč
z toho dotace EU 3 933 522 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.