Menu

Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti dotčených objektů vedoucí k redukci emisí škodlivin a úspoře paliv a nákladů na vytápění. Výstupem projektu jsou zateplené budovy v areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm tak, že splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2. Zateplena byla hlavní budova školy, objekt Domova mládeže a budova C včetně dílen praktické výuky.

Celkové výdaje projektu

28 265 596 Kč

z toho dotace EU 18 282 682 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.