Menu
logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Domova Duha v Novém Jičíně, a tím snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, a snížení spotřeby fosilních paliv. V rámci projektu byl zateplen objekt budovy Domova Duha a byly provedeny nutné sanační opatření k zamezení provlhání zdiva a byly vyměněny dveře.

Celkové výdaje projektu

8 629 222 Kč
z toho dotace EU 2 266 745 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.