Menu

Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově – Podlesí

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností budovy Dětského domova v Havířově – Podlesí, které generuje snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek do ovzduší a došlo k úspoře při spotřebě energie. Výstupem projektu je zateplení budovy Dětského domova v Havířově – Podlesí, které splňuje požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

3 246 193 Kč

z toho dotace EU 2 102 997 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.