Menu
banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov gymnázia vedoucí k úspoře nákladů na energii a redukci emisí škodlivin. Výstupem projektu jsou zateplené budovy, které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

11 701 804 Kč

z toho dotace EU 8 336 675 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.