Menu
banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění v objektech Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, díky kterému bylo sníženo množství emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek vypouštěných do ovzduší a byly sníženy náklady na vytápění budov. Výstupem projektu jsou zateplené budovy Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálky budov podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

19 333 630 Kč

z toho dotace EU 14 490 560 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.