Menu

Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo realizovat opatření, která zajistí úspory v hospodaření s teplem v objektech školy. Stavební úpravy tak spočívaly ve zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a zlepšení jejich energetické bilance. Výstupem projektu jsou zateplené budovy školy, které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

49 682 902 Kč

z toho dotace EU 25 371 709 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.