Menu

Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě. Dalšími souvisejícími cíly bylo snížení emisí, zlepšení prostředí pro žáky, pedagogy a další pracovníky školy, zhodnocení stavby, zlepšení estetického vzhledu objektu a snížení provozních nákladů. Výstupem projektu je zateplená střecha tělocvičny vč. spojovacího krčku a pavilonu C, zateplení půdy pavilonu A, B, B1, krčku a jídelny a obvodového pláště celého objektu v areálu na ul. 1. máje v Ostravě. Zateplené budovy splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

19 070 114 Kč

z toho dotace EU 13 813 733 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.