Menu

Zateplení Základní školy v Ostravě‑Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zateplení budov Základní školy v Ostravě-Zábřehu, čímž došlo ke snížení nákladů na energie a současně k finančním úsporám. Došlo tak ke zlepšení energetických vlastností objektů školy a snížení nákladů na jejich vytápění. Výstupem projektu jsou zateplené budovy školy, které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

17 517 604 Kč

z toho dotace EU 13 098 753 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.