Menu

Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě – Hrabůvce

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení spotřeby energií na vytápění budovy Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě – Hrabůvce, díky které bylo sníženo množství škodlivých emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek vypouštěných do ovzduší a byly sníženy náklady na vytápění budovy. Výstupem projektu je zateplená budova Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě – Hrabůvce, která splňuje požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

5 519 146 Kč

z toho dotace EU 3 287 821 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.