Menu

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava

logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Opavě, a tím snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, a snížení spotřeby fosilních paliv. V rámci projektu byl zateplen objekt budovy výjezdového stanoviště, střecha, zateplené podlahy a vyměněna okna a dveře.

Celkové výdaje projektu

12 445 734 Kč
z toho dotace EU 4 574 801 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž nosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.