Menu

Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

banner OP VK

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách, které zřizují školní poradenská pracoviště, prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Celkové výdaje projektu

13 862 967 Kč

z toho dotace EU 13 773 454 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.