Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane

logo Interreg SR-ČR

Operační program 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investičních aktivit (stavební úpravy a revitalizace objektů národní kulturní památky) a neinvestiční aktivity (sochařské sympozium na území HCP + společný produkt/nové expozice zaměřené na kultury a umění přeshraničního území) zatraktivnit a zpropagovat kulturní dědictví přeshraničního území. Slovenský partner projektem přispěje k obnově a modernizaci úseků silnic II. a III. třídy, které vedou k národním kulturním památkám v rámci žilinského kraje (celkem 17,996 km silnic II. a III. třídy v 5 historických regionech). Pro obyvatele a návštěvníky se vytvoří atraktivní a vhodné prostředí pro trávení volného času. Projektem dojde i k upevnění oboustranné spolupráce partnerů projektu. Partnerem projektu je Žilinský samosprávny kraj.

Celkové výdaje projektu

3 142 338,90 eur

z toho dotace EU 421 845,33 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.