Menu
logo OP ST

Operační program

Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Cíl projektu

Projekt na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě má za cíl zlepšit kvalitu odborného vzdělávání. V rámci projektu se plánuje vybudování nového gastrocentra s moderním vybavením. Toto vybavení bude sloužit k výuce žáků v oborech Cukrář, Pekař a Potravinářská výroba – cukrářské práce.

Nové gastrocentrum bude vybaveno moderními technologiemi, které škola momentálně nemá. Tyto nové technologie budou odpovídat náročným požadavkům současných moderních provozů. To zahrnuje trendy v zpracování, výrobě, skladování a následné expedici hotových výrobků. Díky projektu se žáci budou učit na nejmodernějším vybavení, což jim pomůže získat praktické dovednosti potřebné pro jejich budoucí kariéru.

Celkové výdaje projektu

33 728 419 Kč
z toho dotace EU 15 000 000 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora ze Státního fondu životního prostředí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.