Menu

Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko‑slovenském pohraničí

logo Interreg SR‑ČR

Operační program

Interreg V‑A Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Projekt byl koncipován jako partnerský, přičemž partnery projektu byli Žilinský samosprávný kraj a Obec Strečno. Moravskoslezský kraj plnil úlohu vedoucího partnera. Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky česko‑slovenského příhraničního regionu.

Projekt byl zaměřen na rozvoj dopravní infrastruktury. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci silnice Krásná – Pražmo na straně české a výstavbu a rekonstrukci cyklistických stezek v lokalitě Strečno a Nezbudská lúčka na straně slovenské. Součástí projektu byla také rekonstrukce hradní věže na Hradě Strečno. Realizovány byly také marketingové aktivity zaměřené na propagaci přírodního a kulturního dědictví. Projekt doplňoval aktivitu Cyrilo‑metodějské cesty, která se zaměřila na zpřístupnění kulturních památek a přírodního dědictví podél této trasy.

Výstupem projektu bylo:

Celkové výdaje projektu

3 742 950 eur
z toho dotace EU 3 181 507 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.