Menu

Jednání bezpečnostní rady:

Složení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje
Jméno a příjmení funkce v bezpečnostní radě funkce
Jan Krkoška předseda hejtman Moravskoslezského kraje
Jakub Unucka místopředseda 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Tomáš Kotyza člen ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Tomáš Kužel člen ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Jaroslav Medek člen ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava
Roman Gřegoř člen ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
Radim Kuchař člen zástupce Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
Lukáš Chalás člen vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Klára Dudová člen vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Tomáš Zuber člen a tajemník vedoucí Oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana kraje
Jednání bezpečnostní rady kraje se pravidelně účastní
Jméno a příjmení funkce
Kamil Kaluža ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Bronislav Kadlubiec ředitel Finančního ředitelství v Ostravě
Jiří Tkáč ředitel Povodí Odry, státní podnik
Zuzana Babišová ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
Josef Babka předseda Komise bezpečnostní a IZS Rady Moravskoslezského kraje
Danuše Kratochvílová Oddělení pro krizové řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.