Půjčka LIBERTY
Menu

Orgány krizového řízení s působností na území Moravskoslezského kraje (MSK)

Hejtman MSK:

Orgány krizového řízení

Zastupitelstvo a Rada MSK

Krajský úřad MSK:

Hasičský záchranný sbor MSK (HZS MSK):

Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje)

Orgány krizového řízení obce s rozšířenou působností (ORP) a obce

Starosta ORP zřizuje:

Orgány krizového řízení

Starosta obce může:

Složky integrovaného záchranného systému (IZS):

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Zajišťují plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu MSK. Jedná se o:

Územní správní úřady

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.