koronaweb
Menu

Podporujeme aktivní knihovníky a veřejné knihovny v kraji. Nominace pro rok 2022 právě vyhodnocujeme.

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, a v souladu se zněním strategického dokumentu „Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2025 (Koncepce knihovnictví)“, který zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 17/2023 ze dne 3. září 2020, uděluje od roku 2015 ocenění Knihovnická K2 knihovnicím, knihovníků a knihovnám Moravskoslezského kraje.

Pravidla ocenění Knihovnická K2 (formát pdf, velikost 199 kB)

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

Ocenění je udělováno ve dvou variantách - Knihovna Moravskoslezského kraje (lichý rok) a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje (sudý rok). Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50.000,- Kč.

V rámci zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji je pozornost věnována podpoře knihovnictví a služeb čtenářům zejména v malých obcích a vesnicích kraje. Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí knihovnictví každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Vídenská, tel. 595 622 790, e-mail: hana.videnska@msk.cz


Knihovnická K2 v roce 2021 – Knihovna Moravskoslezského kraje

Čestná uznání získaly Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí a Město Petřvald – knihovna.

Knihovnická K2 v roce 2020 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

  1. Mgr. Jarmila Burešová z Knihovny města Ostravy, p.o.
  2. Mgr. Jiří Plešek z Univerzitní knihovny Ostravské univerzity
  3. Nataša Šlosárková z Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Čestná uznání byla udělena Martě Orszulíkové z Místní knihovny Stonava, Mgr. Martině Wolne z Knihovny Třinec a Mgr. Aleši Drahotušskému z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Knihovnická K2 v roce 2019 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek za projekty celoměstského významu Můj svět, Festival čtení a Ulice známých osobností, dále Městská knihovna Nový Jičín za poskytování nadstandardních knihovnických a informačních služeb, úzkou spolupráci s městem Nový Jičín a vynikající vzdělávací aktivity a také Knihovna Třinec za proměnu knihovny v kulturní, vzdělávací a komunitní místo s otevřeností k uživatelům a návštěvníkům.

Knihovnická K2 v roce 2018 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

  1. Mgr. Hana Pščolková z Městské knihovny Vratimov
  2. Marie Kosková z Knihovny města Ostravy
  3. Mgr. Zuzana Konvičková z Městské knihovny Klimkovice

Udělena byla také dvě čestná uznání, Bohuslavu Štverkovi z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Martině Vroblové z Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm.

Knihovnická K2 v roce 2017 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovice s důrazem na akce týkající se paměti místa.

Knihovnická K2 v roce 2016 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

  1. PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
  2. Anna Ricková z Místní knihovny v Píšti
  3. Kateřina Hurníková z Obecní knihovny Vřesina

Knihovnická K2 v roce 2015 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.