Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Finanční prostředky jsou určeny na podporu zásadních kulturních projektů a akcí, které se konají v Moravskoslezském kraji a svým významem přesahují jeho hranice i hranice České republiky. Převážně se jedná o vybrané tradiční a každoročně se opakující kulturní akce krajského a nadregionálního významu.Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu kraje jsou často rozhodující pro realizaci těchto různorodých akcí a napomáhají k obohacování a rozvoji kulturního a společenského života jak v samotném kraji, tak mimo jeho hranice.

Projekty podpořené v roce 2020

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.