Menu

Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje

Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje

V návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, schválil Moravskoslezský kraj v roce 2016 Pravidla pro udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje". Udělování titulu je formou veřejného uznání a podporou těm, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím. Nositel titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje" má právo užívat zdarma na výrobku a propagačních materiálech označení administrované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Označení může užívat pouze na výrobku v tom řemeslném oboru, v němž mu byl titul udělen, např. dřevo, textil, pletivo, tradiční potravina, aj. Zároveň má právo na uveřejnění jména, výrobku a dalších informací souvisejících s titulem na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Jak získat titul Mistr tradiční rukodělné výroby MSK?

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.