Menu
Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek

Sídlem Muzea Beskyd Frýdek‑Místek je historická budova frýdeckého zámku. Původně středověký hrad těšínských knížat ze 2. čtvrtiny 14. století byl na konci 15. století výrazně přestavěn a rozšířen. Jeho části jsou zachovány ve východním a jižním křídle zámku. Hrad proměnili na renesanční zámek s jižní terasou a arkádovými chodbami nejspíše Bruntálští z Vrbna na počátku 17. století. Výrazné úpravy a dostavby prováděla také hrabata z Oppersdorfu. Jiří III. z Oppersdorfu vystavěl zámeckou kapli sv. Barbory, nové předzámčí a vyhlídkový gloriet. Jeho syn František Eusebius zámek po velkém požáru roku 1688 opravil, vystavěl novou věž a reprezentativní podobu získal Rytířský sál. Za Pražmů z Bílkova v 18. století dostává zámek dnešní podobu. Bylo vystavěno nové reprezentační schodiště a přebudováno předzámčí. V roce 1797 kupují frýdecké panství Habsburkové, kteří nechali mimo jiné snížit střechy a přebudovat interiér včetně Rytířského sálu, kam umístili galerii erbů. Po roce 1918 byl zámek sídlem správy státních lesů, kdy zde byly byty a kanceláře. Od roku 1960 o zámek pečuje Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, které jej zpřístupnilo veřejnosti. Pobočkou Muzea Beskyd Frýdek‑Místek je Hrad Hukvaldy. Do vlastnictví Moravskoslezského kraje patří muzeum od roku 2003.

Muzeum Beskyd nabízí:

Frýdecký zámek

Frýdecký zámek je sídlem muzea od roku 1960. Sbírku Muzea Beskyd tvoří přes 300 tisíc předmětů přírodovědného a společenskovědního fondu, charakteristického pro oblast Pobeskydí. Její základ vytvořily sbírky dvou samostatných měst Frýdku a Místku, sloučených po druhé světové válce. V současnosti je v muzeu instalováno několik samostatných expozic – "Zámecký okruh" mapuje život šlechty na zámku přibližně na přelomu 18. a 19. století. Prohlídková trasa začíná v Rytířském sále, který je zdoben erbovními obrazy slezské šlechty a pokračuje dalšími reprezentativními interiéry přes vyhlídkovou věžičku zvanou gloriet, zámeckou kapli sv. Barbory a nově zpřístupněnou ledovnu v zámeckém parku. Expozice "Beskydy – příroda a lidé" dokumentuje přírodu a způsob života v regionu, expozice "Frýdek – Mariánské poutní místo" je umístěna v sakristii zámecké kaple, minulost dvou samostatných měst připomíná expozice "Frýdek a Místek", ojedinělý je "Památník Óndry Łysohorského". Ve výstavních síních muzea probíhají celoročně krátkodobé výstavy.

Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy, původně středověký obranný hrad, sloužil jako správní sídlo hukvaldského panství. V r. 1762 došlo k přesunu úřednictva sídlícího na hradě do nově vzniklého zámečku v podzámčí a na hradě pak sídlil jen správce. Od té doby hrad chátrá až do své nynější podoby zříceniny. Svou rozlohou se řadí jako druhá největší hradní zřícenina na Moravě, hned po Helfštýnu.


Kontakty:

Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace (Frýdecký zámek)

Hluboká 66
738 01 Frýdek‑Místek
tel. 558 628 001
e‑mail info@muzeumbeskyd.com
otevírací doba
facebook
instagram
youtube

Hrad Hukvaldy

739 46 Hukvaldy
tel.: 731 660 808 (kancelář), 558 699 323 (pokladna)
e‑mail: sprava@hradhukvaldy.eu
otevírací doba
facebook
instagram
youtube

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.