Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

V kontrastu se všeobecně zažitým názorem, že Moravskoslezský kraj je převážně průmyslový region, se na jeho území nachází značné množství kulturních památek a chráněných území:

Databáze nemovitých kulturních památek a chráněných území je zpřístupněná zde.

Výkonem památkové péče v kraji jsou pověřeny odbory (formát xlsx, velikost 18 kB) jednotlivých úřadů obcí s rozšířenou působností.

Archeologie

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů. Za archeologický nález se považuje věc (případně soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovale se zpravidla pod zemí. V Moravskoslezském kraji patří k veřejnosti nejznámějším lokalitám vrch Landek v Ostravě, kde k nejcennějším nálezům z doby lovců mamutů řadíme krevelovou sošku ženského těla nazývanou Landecká či Petřkovická Venuše, nebo jeskyně Šipka ve Štramberku známá v souvislosti s nálezy kosterních pozůstatků člověka neandrtálského.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.