koronaweb
Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022

Podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022 

Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na:

K prioritám programu patří mimo jiné zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako o kraji kulturním, uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a podpora umělců z Moravskoslezského kraje.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je nově úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se fyzických osob a právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona - např. obec, DSO, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem). Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele).

Administrátorka programu:
Ing. Renáta Pustówková
tel.: 595 622 465
e-mail: renata.pustowkova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.