Půjčka LIBERTY
Menu

Pohřebiště (mapová aplikace)

Mapová aplikace

Na mapových podkladech můžete zobrazit pohřebiště na území Moravskoslezského kraje, správní členění území a územně identifikační prvky (ulice, parcely).

Získáte informace o tom, do kterého správního obvodu obce s rozšířenou působností, obce a katastrálního území pohřebiště spadá. Současně zjistíte informace o provozovateli (obec × církev), typu pohřebiště (veřejné × neveřejné) a zda má řád pohřebiště uveden do souladu se zákonem o pohřebnictví v aktuálním znění, či nikoliv. V případě, že je pohřebiště církevní, je uvedena církve, která je provozovatelem.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.