koronaweb
Menu

Sčítání intenzity dopravy

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech základní informace o průměrných intenzitách vybraných typů automobilové dopravy na dálniční a silniční síti Moravskoslezského kraje. Jedná se o výsledky celostátního sčítání dopravy z let 2000, 2005, 2010 a 2016, jež na sebe metodicky navazují.

Při sběru dat byl důraz kladen především na sběr kvalitních dat ručním způsobem na sčítacích úsecích se stanoveným počtem sčítacích termínů v závislosti na kategorii komunikace. Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy, zatímco na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Koeficienty byly zpřesněny a diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy ve vozidlech za 24 h.

Celostátní sčítání dopravy (ŘSD ČR)

Videonávod

Ovládání aplikace Sčítání intenzity dopravy na dálniční a silniční síti MSK

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.