Menu

Sčítání intenzity dopravy (mapová aplikace)

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech základní informace o průměrných intenzitách vybraných typů automobilové dopravy na dálniční a silniční síti Moravskoslezského kraje. Jedná se o výsledky celostátního sčítání dopravy z let 2000, 2005, 2010, 2016 a 2021. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy ve vozidlech za 24 h.

Při dřívějším sběru dat byl důraz kladen na sběr kvalitních dat ručním způsobem na sčítacích úsecích se stanoveným počtem sčítacích termínů v závislosti na kategorii komunikace. V současné době probíhá sběr dat o intenzitě dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy pomocí automatických detektorů dopravy.

Celostátní sčítání dopravy (ŘSD ČR)

Videonávod

Ovládání aplikace Sčítání intenzity dopravy na dálniční a silniční síti MSK

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.