Menu

Správní obvody stavebních úřadů (mapová aplikace)

Mapová aplikace

Na mapových podkladech můžete zobrazit správní obvody obecných a speciálních stavebních úřadů na území Moravskoslezského kraje.

Správní obvody obecných stavebních úřadů (dále jen SÚ) se dělí na: SÚ na obci s rozšířenou působností, SÚ na obci s působností pověřeného úřadu, SÚ na obci se základní působností, SÚ na území Statutárního města Ostravy.

Speciální stavební úřady (SSÚ) vykonávají působnost u staveb leteckých (letecký stavební úřad), staveb drah (drážní úřad), staveb dálnic, silnic, místních a účelových komunikací (silniční správní úřad) a vodních děl (vodoprávní úřad).

Při výběru správního obvodu stavebního úřadu lze získat kontaktní informace příslušného stavebního úřadu (adresa, telefon, e‑mail, odkaz na webové stránky).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.