Menu

Vývoj zastavěného území (mapová aplikace)

Mapová aplikace

Na mapových podkladech můžete zobrazit časovou řadu postupující zástavby v krajině Moravskoslezského kraje za období 2009–2021, správní členění území kraje a územní identifikační prvky (ulice, parcely).

Krajský úřad Moravskoslezského kraje disponuje časovou řadou konzistentně zpracovaných dat popisujících změny ve využití krajiny, což jsou informace využitelné zejména pro potřebu územního plánování.

Podkladem pro tvorbu mapové aplikace byly použity letecké snímky (ortofotomapy) z roků 2009, 2012, 2015, 2018 a 2021 s minimálním prostorovým rozlišením 12,5 cm/pixel a střední polohovou chybou do 35 cm. Následně byla provedena ruční vektorizace nad podkladovými daty leteckých snímků, v níž hranice ploch byly ručně vektorizovány a rozděleny do tematických kategorií jako plošné jevy, jež odpovídají využití krajiny na ortofotomapách Moravskoslezského kraje. Do vyselektované vrstvy zastavěného území byly zahrnuty kategorie typu: městská a vesnická zástavba, průmyslové areály, chatové a zahrádkářské kolonie, čtyřproudové silnice a jiné plošně rozsáhlé nepropustné povrchy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.