Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Národní geoportál INSPIRE

Nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK)

Geoportál ČÚZK

Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (ČÚZK)

Česká geologická služba

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Veřejný registr půdy – LPIS

Geoportál SOWAG-GIS (VÚMOP)

Dopravní informace (ŘSD ČR)

Geoportál silniční a dálniční sítě ČR (ŘSD ČR)

Geoportál památkové péče (NPÚ)

Geoportál Ministerstva zdravotnictví

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.