Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Chcete se stát zemědělským podnikatelem?

Kdo je zemědělským podnikatelem?

Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma osob, které poskytují dočasně nebo příležitostně služby, podle předpisu Evropských společenství, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel.

Podmínky pro zaevidování zemědělského podnikatele příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností: žadatel dosáhl věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, prokáže znalost českého jazyka (neplatí pro občana České republiky nebo pro občana členského státu Evropské unie).


Správní poplatky

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1.000,- Kč, změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč a za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.