Menu

Láká vás podnikání v Evropské unii?

Vzhledem k opakovaným žádostem podnikatelů o poskytnutí informací k možnosti podnikání v některém členské zemi Evropské unie si dovolujeme upozornit, že nezbytné informace o podnikání v jednotlivých zemích EU jsou dostupné zejména: na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazem Zahraniční obchod, sekce Podnikání v EU a na portálu služeb sítě Enterprise Europe Network, pod odkazem Nabízíme.

Náplní činnosti sítě Enterprise Europe Network (EEN) je zejména obecné poradenství s podnikáním v jiných členských státech zemí Evropské unie. Zároveň zajišťuje služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků (informace o vnitřním trhu, legislativě, financích, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách, zprostředkování kontaktů), zajišťuje informace z oblastí inovací, transfer technologií a znalostí (informace o inovačních aktivitách, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech), podporuje účast malých a středních podniků v rámcových programech EU pro výzkum (podává informace o výzvách, poskytuje pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů, poskytuje projektové poradenství). Činnost sítě EEN byla v České republice svěřena Centru pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR).

Mnoho zajímavých informací může podnikatelům poskytnout rovněž portál BusinessInfo.cz.

V České republice plní funkci informačních center pro podnikatele i tzv. "Jednotná kontaktní místa" (JKM), která byla zřízena na obecních živnostenských úřadech krajských měst a na Magistrátu hlavního města Praha.

Pro Moravskoslezský kraj bylo jednotné kontaktní místo zřízeno při Obecním živnostenském úřadě Magistrátu města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.