Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Láká vás podnikání v Evropské unii?

Vzhledem k opakovaným žádostem podnikatelů o poskytnutí informací k možnosti podnikání v některém členské zemi Evropské unie si dovolujeme upozornit, že nezbytné informace o podnikání v jednotlivých zemích EU jsou dostupné zejména: na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazem "EU a Vnitřní trh" a následnými odkazy: "Vnitřní trh EU - základní principy". na portálu služeb sítě Enterprise Europe Network: www.een.cz, pod odkazy "Poradenství a informace", "

Náplní činnosti sítě Enterprise Europe Network (EEN) je zejména obecné poradenství s podnikáním v jiných členských státech zemí Evropské unie. Zároveň zajišťuje služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků (informace o vnitřním trhu, legislativě, financích, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách, zprostředkování kontaktů), zajišťuje informace z oblastí inovací, transfer technologií a znalostí (informace o inovačních aktivitách, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech), podporuje účast malých a středních podniků v rámcových programech EU pro výzkum (podává informace o výzvách, poskytuje pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů, poskytuje projektové poradenství). Činnost sítě EEN byla v České republice svěřena Centru pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR).

Mnoho zajímavých informací může podnikatelům poskytnout rovněž adresa: www.businessinfo.cz.

V České republice plní funkci informačních center pro podnikatele i tzv. "Jednotná kontaktní místa" (JKM), která byla zřízena na obecních živnostenských úřadech krajských měst a na Magistrátu hlavního města Praha.

Pro Moravskoslezský kraj bylo jednotné kontaktní místo zřízeno při Obecním živnostenském úřadě Magistrátu města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

Bližší informace získáte na webových stránkách: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/zivnostensky-urad/dalsi-odkazy/jednotne-kontaktni-misto-jkm

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.