Menu

Máte zajímavý projekt a hledáte pro něj finanční podporu?

Finanční prostředky na realizaci vašich projektů vám můžeme poskytnou prostřednictvím každoročně vypisovaných dotačních titulů Moravskoslezského kraje, či můžete zdroje najít prostřednictvím dotací z Evropské unie.

Dotace z krajského rozpočtu

Orgány kraje každoročně vyhlašují dotační programy, které mají různé cíle a v rámci nichž si může potenciální příjemce požádat o finanční dotaci na svůj projekt. Projekt a žadatel musí vyhovět podmínkám jednotlivých dotačních programů a splnit všechny předem stanovené požadavky. Projekty jsou hodnoceny podle předem daných kritérií, které jsou nedílnou součástí podmínek programu. O poskytnutí dotací na jednotlivé projekty rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Pokud vás zajímá finanční podpora poskytovaná prostřednictvím dotačních programů na financování inovativních projektů, prohlédněte si nabídku Moravskoslezského inovačního centra.

Dotace z Evropských fondů

V programovém období na léta 2014 až 2020 existuje významná možnost financování vašich projektů ze zdrojů Evropské unie. Základní informace o aktuálním programovém období a o možnostech dotací z jednotlivých operačních programů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.