Menu

Moravskoslezské Investice a Development

Moravskoslezské Investice a Development (MSID) je akciová společnost založená Moravskoslezským krajem. Hlavním cílem společnosti je zkvalitnění investičního prostředí a rozvoje kraje ve prospěch jeho obyvatel a subjektů, kteří v něm působí nebo zvažují možné usídlení.

Moravskoslezské Investice a Development

Pomáhá také v rozvoji veřejným a soukromým subjektům, velkým i malým firmám z Česka i zahraničí. Je partnerem pro subjekty, které hledají vhodného investora nebo uvažují o zasídlení v Moravskoslezském kraji. Disponuje databází všech dostupných lokalit pro investory. Poskytuje poradenství městům a obcím v oblasti využívání finančních nástrojů a také zajišťuje zpracování studií využitelnosti a zastavovacích studií. Stará se také o brownfieldy v našem kraji.

Společnost MSID se věnuje regeneraci území těžbou zničeného Karvinska, a to v projektu POHO2030 – Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030, který má za cíl proměnit tuto oblast na území s pestrým a udržitelným životem. Spolupracuje na naplňování programu RE:START – Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Zajišťuje prezentaci regionu na zahraničních investičních veletrzích, soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje, která podporuje a odměňuje výjimečné aktivity žen v regionu a je organizátorem řady konferencí na odborná témata.

Kontakt:
Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava
tel.: 595 691 263
e‑mail: info@msid.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.