Menu

Řešení sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů má nejrychlejší a finančně méně náročnou možnost řešení oproti stávajícím způsobům, zejména soudnímu řízení.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který umožňuje řešení sporů, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, klasickým příkladem je spor o uznání reklamace vad zboží zakoupeného v obchodě. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je na České obchodní inspekci spuštěn již od 1. 2. 2016.

Bližší informace lze získat na České obchodní inspekci.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.