Menu

Finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže

Oblast volného času dětí a mládeže je finančně podporována jak rozpočty územních samospráv, státním rozpočtem, tak i z rozpočtu neziskových či jiných organizací.

Moravskoslezský kraj pravidelně vyhlašuje dotační programy neinvestičního charakteru, kterými finančně přispívá na podporu činnosti organizací, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže a této práci se pravidelně celoročně věnují.

Finanční podpora je i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace a dále dotační a dále podporu investičního charakteru Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Nejen pro mládež…

K podpoře spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě, v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání je určen program Evropské unie na období 2014–2020 s názvem Erasmus+. Regionálním konzultantem Erasmus+ mládež pro Moravskoslezský kraj je MgA. Petr Kantor, e‑mail: rk-moravskoslezsky@dzs.cz; telefon: +420 777 021 478

Administrací mezinárodních aktivit v oblasti vzdělávání, včetně stipendijních pobytů, podpory mobilit, dobrovolnictví, nejen pro jednotlivce se věnuje Dům zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K podpoře iniciativy mládeže a jejich projektů, které si sami navrhnou a zrealizují, je určen projekt Mládež v kraji.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.