Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže

Oblast volného času dětí a mládeže je finančně podporována jak rozpočty územních samospráv, státním rozpočtem, tak i z rozpočtu neziskových či jiných organizací.

Moravskoslezský kraj pravidelně vyhlašuje dotační programy neinvestičního charakteru, kterými finančně přispívá na podporu činnosti organizací, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže a této práci se pravidelně celoročně věnují.

Finanční podpora je i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace a dále dotační a dále podporu investičního charakteru Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Více informací naleznete zde http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora.

Nejen pro mládež…

K podpoře spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě, v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání je určen program Evropské unie na období 2014–2020 s názvem Erasmus+. Bližší informace naleznete zde https://www.naerasmusplus.cz/. Regionálním konzultantem Erasmus+ mládež pro Moravskoslezský kraj je MgA. Petr Kantor, e-mail: rk-moravskoslezsky@dzs.cz; telefon: +420 777 021 478

Administrací mezinárodních aktivit v oblasti vzdělávání nejen pro jednotlivce se věnuje Dům zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud máte zájem zjistit bližší informace o nabídce stipendijních pobytů, podpory mobility, vzdělávání, dobrovolnictví a jiné, navštivte stránky https://www.dzs.cz/cz/

K podpoře iniciativy mládeže a jejich projektů, které si sami navrhnou a zrealizují, je určen projekt Mládež v kraji. Bližší informace pro mládež z Moravskoslezského kraje naleznete zde https://moravskoslezsky.mladezkraji.cz/.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.