Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Hry olympiády dětí a mládeže

Projekt Olympiády dětí je zaměřen zejména na žáky základních škol a víceletých gymnázií a jeho cílem je přispět k doplnění spektra možností pro pohybové a kulturní vyžití mladých lidí a k šíření ušlechtilých myšlenek olympiemi a soutěživosti mezi mládeži. Při konání her olympiády účastníci prožijí atmosféru a způsob organizace podobnou skutečným olympijským hrám.

Veškeré informace týkající se tohoto projektu na stránkách Olympiády dětí a mládeže.

Hry Olympiády dětí a mládeže se konají na různých úrovních, od školních, městských, okresních, krajských až po republikové soutěže pod záštitou Českého olympijského výboru. Hry republikové úrovně Olympiády dětí a mládeže (ODM) se konají každý rok, střídavě letní a zimní hry a na jejich pořádání vypisuje Český olympijský výbor výběrové řízení.

Hry republikové úrovně Olympiády dětí a mládeže jsou soutěžemi mezi účastníky ze všech krajů České republiky a zahrnují sportovní a kulturní soutěže ve vymezených věkových kategoriích. Sportovní program tvoří sporty povinné, volitelné z olympijských sportů a volitelné z neolympijských sportů. Kulturní soutěže se konají ve vybraných hudebních, výtvarných, dramatických a literárních. Součástí her jsou doprovodné nesoutěžní sportovní a kulturní akce. Doporučený je sportovní i kulturní program zdravotně postižených.

Součásti projektu jsou "Pravidla a návod k uspořádání" ODM, která stanovují rámec jednotlivých úrovní her a obsahují závazné metodické pokyny pro pořadatele vč. zásad marketingového využití ODM. Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Českého olympijského výboru.

Pořádání her a účast krajů na hrách je podmíněna splněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik a marketingových pravidel České olympijské a. s.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.