Menu

Informace o možnostech vzdělávání pedagogů v problematice přípravy občanů k obraně státu

Problematika obrany státu je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělávání. Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu (POKOS), kterou vláda schválila dne 16. ledna 2013 svým usnesením č. 38.

Příprava pedagogického sboru a jejich prostřednictvím žáků je dle vládou schválené Koncepce POKOS jedním z pilířů celého procesu přípravy občanů k obraně státu. Protože se jedná o záležitost, na kterou není většina současného pedagogického sboru z objektivních důvodů odborně připravena, je důležité umožnit učitelům získat potřebné informace a seznámit je s požadovaným rozsahem základních vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj žáků v oblasti přípravy občanů k obraně státu.

Bližší informace týkající se problematiky POKOS škol lze získat také na webových stránkách Ministerstva obrany, kde rovněž naleznete informace pro školy a učitele týkající se proškolování učitelů základních a středních škol a užitečné materiály.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.